Marian Grześczak (ur. 22 marca 1934 roku w Nochowie koło Śremu, zmarł 27 stycznia 2010 roku w Warszawie), poeta, prozaik, dramaturg, eseista, tłumacz, krytyk literacki, redaktor. W latach 1952-1956 studiował polonistykę i bohemistykę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Był współzałożycielem i kierownikiem artystycznym Klubu Studenckiego Odnowa oraz współtwórcą grupy poetyckiej Wierzbak. Współredagował kilka czasopism, między innymi „Poezję”, „Scenę”, „Tygodnik Kulturalny” i „Twórczość” - z tym miesięcznikiem był związany do końca życia. W latach 1990-1996 był konsulem w Czechosłowacji i radcą ambasady w Republice Słowackiej oraz dyrektorem Instytutu Polskiego w Bratysławie. W latach 1996-1999 pełnił funkcję prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.  więcej >>

 
Marian Grzeœczak - poeta, prozaik, dramaturg, eseista, tłumacz, krytyk literacki, redaktor. Portret.
                       Poczta...