Marian Grzeœczak


Aktualności

 

 22.03.2014, 80. rocznica urodzin Poety.
WYKŁAD prof. dr. hab. Piotra Müldnera-Nieckowskiego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Humanistycznych, Instytut Fiologii Polskiej (PSEW) w Warszawie,
pt. Marian Grześczak: od Awangardy do fonogramów, piktogramów i na koniec snutek, z polemiką «Kwartał, wierszy» kontra «Vade-mecum» (Norwida) pośrodku.

Tydzień później wykład został powtórzony w Podkowie Leśnej wobec licznie zgromadzonej publiczności.


 16.05.2013. Nagranie na Youtube'ie:

 

 16.10.2012, Poznań - SESJA poświęcona Marianowi Grześczakowi
w Domu Literatury Biblioteki Raczyńskich,
w Pracowni-Muzeum J.I. Kraszewskiego, przy ul. Wronieckiej 14

Cień światła. Życie i twórczość Mariana Grześczaka

Program:
  9.45 Otwarcie sesji, podpisanie aktu przekazania Archiwum literackiego Mariana Grześczaka
            Bibliotece Raczyńskich.
10.00 Piotr Matywiecki: Próbowanie słowa snutka. (Snucie znaczeń).
10.30 Janusz Drzewucki: Język poetycki Mariana Grześczaka.
11.00 Monika Brzóstowicz-Klajn: Poznańska Odyseja, odyseja Grześczaka widziana
            w różnych kontekstach.
12.00 Inga Grześczak: Topografia poezji.
12.30 Łukasz Słaby: Gdyby złapać poezję za sport - wokół tomiku Nike niosąca blask.
13.00 Krystyna Bratkowska: Dlaczego Nisza?
13.30 Alicja Przybyszewska: Prezentacja archiwum literackiego Mariana Grześczaka.
16.00 Dyskusja i część wspomnieniowa sesji.

Wystawa

Wystawa poświęcona Marianowi Grześczakowi w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu, luty 2010

 

  W lipcu 2012 nakładem Wydawnictwa Nisza ukazał się tom poezji Mariana Grześczaka pt. Wersety jerozolimskie.

  11-12 czerwca 2011 w Warszawie odbył się IX Zjazd Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Ustępujący (a potem także nowo wybrany) prezes SPP Sergiusz Sterna-Wachowiak w sprawozdaniu Zarządu Głównego sporo miejsca poświęcił sylwetce nieodżałowanego kolegi i przyjaciela, wybitnego poety Mariana Grześczaka, jednego z prezesów tej organizacji. Należy dodać, że pomysłodawcą nazwy stowarzyszenia był właśnie Marian Grześczak. Stowarzyszenie zostało założone w 1989 r. przez liczną grupę kolegów pisarzy, którzy do 1983 r. należeli do "starego" Związku Literatów Polskich, zlikwidowanego przez władze komunistyczne, ale nie wstąpili do nowego, wkrótce powołanego przez nie. Rozbicie środowiska literackiego jest faktem do dziś - ZLP i SPP funkcjonują obok siebie, w tym samym budynku, biorą udział we wspólnym administrowaniu siedzibą, ale na niwie literackiej współpracują tylko wyjątkowo.

  1 grudnia 2010 roku, w Domu Literatury w Warszawie odbyło się wręczenie nagród im. Witolda Hulewicza. Wśród laureatów znalazł się także Marian Grześczak, któremu nagrodę przyznano pośmiertnie za całokształt twórczości, ze szczególnym wskazaniem na związki poety z rodzinną Wielkopolską. Laudację Mariana Grześczaka wygłosił Marian Pilot, a fragmenty poezji czytali Sławomira Łozińska i Andrzej Ferenc.

Marian Grzeœczak - Nike niosšca blask   Marian Grześczak zmarł po ciężkiej chorobie
27 stycznia 2010 roku w Warszawie.

  23 marca 2009 roku w siedzibie PEN Clubu przy Krakowskim Przedmieściu 87/89 w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie literackie z okazji siedemdziesiątej piątej rocznicy urodzin Mariana Grześczaka.

 

Sekretarz stanu Piotr Żuchowski wręczył Marianowi Grześczakowi złote odznaczenie Gloria Artis przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Więcej zdjęć w Galerii »

 

Marian Grzeœczak - Nike niosšca blask    W czerwcu 2008 roku nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego ukazał się nowy tom poetycki Mariana Grześczaka Nike niosąca blask.

W projekcie okładki wykorzystano reprodukcję tond Liturgia olimpijska Krystyny Gawrońskiej-Grześczak, wkomponowaną w pejzaż grecki.

Wybór wierszy z tomu poetyckiego Nike niosąca blask (kliknij):
Kiboleum »
Smutek szatni piłkarzy »
Boksołota »
Trener do pływaka »
Śmieciuch Dziesięciolecia, pożegnanie »
Otylianka »
Wisławie Szymborskiej, mistrzyni świata w Noblu, 1996 »

  Wydawnictwo Nowy Świat wznawia (po 30 latach od pierwszego wydania!)
zbiór Kwartał wierszy - z ilustracjami Zbigniewa Makowskiego
i komentarzem Piotra Matywieckiego.

 

www.grzesczak.pl