Marian Grześczak

Rękopis wiersza Syberia.   Rękopis wiersza Snutka z moich wierszy.
 

 

www.grzesczak.pl