Prezesi Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Od lewej: Piotr Wojciechowski, Andrzej Braun, Ludmiła Marjańska, Marian Grześczak, Janusz Odrowąż-Pieniążek. Konstancin, wrzesień 2005 r.

Fotografia:    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38   

Wyjście

www.grzesczak.pl