Wręczenie nagrody im. Stanisława Piętaka.
Od lewej: Jarosław Iwaszkiewicz, Marian Grześczak. Warszawa, 1975 r.

Fotografia:    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38   

Wyjście

www.grzesczak.pl