Marian Grzeœczak

Marian Grześczak na wystawie prac Georgesa Rouaulta. Galerie National du Jeu de Paume, Paryż, 1960 r.

Wręczenie nagrody za najciekawszy debiut poetycki w 1960 roku (za tom wierszy Lumpenezje). Od lewej: Anatol Stern, Julian Przyboś, Marian Grześczak, Mieczysław Jastrun, Adam Ważyk. Ratusz w Poznaniu, 1960 r.


Marian Grześczak czyta swoje wiersze podczas X Centralnego Turnieju Recytatorskiego.
Hala Ludowa we Wrocławiu, maj 1963 r.

Wręczenie nagrody im. Stanisława Piętaka. Od lewej: Jarosław Iwaszkiewicz, Marian Grześczak. Warszawa, 1975 r.


Marian Grześczak przed Instytutem Polskim w Bratysławie, 1992 r.  Foto:  Peter Precházka.


Marian Grześczak, styczeń 2005 r.  Foto:  Andrzej Bernat.


Marian Grześczak z córką Ingą przed Pomnikiem Czerwca 1956
w Poznaniu, 11 listopada 2007 r.


Prezesi Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Od lewej: Piotr Wojciechowski, Andrzej Braun, Ludmiła Marjańska, Marian Grześczak, Janusz Odrowąż-Pieniążek.   Konstancin, wrzesień 2005 r.


Marian Grześczak. Ząbki, lipiec 2005 r. Okładka „Twórczości” nr. LXI, wrzesień 2005 r.

Marian Grześczak w redakcji „Twórczości”.
Warszawa, 2005 r.Okładka wyboru poematów "Widziane w blasku. Czwartek w czerni" z ilustracjami Franciszka Maśluszczaka.Sekretarz stanu Piotr Żuchowski wręczył Marianowi Grześczakowi złote odznaczenie Gloria Artis przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Laudację wygłosił profesor UJ Stanisław Balbus.


Spotkanie prowadził profesor Władysław Bartoszewski (prezes polskiej sekcji PEN Clubu). O poecie mówił Adam Pomorski. Poemat Solitudo pietatis czytał aktor Adam Bauman (drugi z prawej).


Wśród gości znaleźli się m.in. Irena Szewińska z mężem, ks. Wiesław Niewęgłowski (duszpasterz środowisk twórczych) i eseista Rajmund Kalicki.


Marian Grześczak ze znanym dziennikarzem sportowym Bohdanem Tomaszewskim.


Jubilat w towarzystwie Józefa Hena.


Marian Grześczak i Wiesław Myśliwski - przyjaciele od lat.

Wybrane listy gratulacyjne


Karnet jubileuszowy. Uroczystość 75-lecia Mariana Grześczaka
w Bratysławie i Żylinie (kwiecień 2009).


Poeta wśród Pegazów
w Instytucie Polskim
w Bratysławie (kwiecień 2009).

Hommage Mariana Grześczaka dla wielkiego poety słowackiego,
Milana Rufusa, zmarłego w grudniu 2008 roku.
Na zaproszeniu reprodukcja pracy córki Milana Rufusa, Zuzanny.

Wystawa pośmiertna
Poznań, Biblioteka Raczyńskich
luty 2010


Wystawa poświęcona Marianowi Grześczakowi, zorganizowana przez Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu i przyjaciół poety z grupy poetyckiej Wierzbak (9 lutego 2010)

Wystawa poświęcona Marianowi Grześczakowi, zorganizowana przez Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu i przyjaciół poety z grupy poetyckiej Wierzbak (9 lutego 2010)

Wystawa poświęcona Marianowi Grześczakowi w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu. Od lewej: prezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Sergiusz Sterna-Wachowiak; Ryszard Danecki, poeta, poznański przyjaciel Grześczaka z Wierzbaka i towarzysz jego szalonych poznańskich eskapad; Inga Grześczak (9 lutego 2010)

 

www.grzesczak.pl